Начало

Посетете ни във Facebook

 

ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

ТВОРЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, БЪДЕЩЕ...

62 години за Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”, град Видин са години на градеж, развитие, търсене на правилния път. Гимназията разработва и печели международни проекти, разширява мирогледа на младите хора, кара ги да се съизмерват с приятелите си от Европа и това я прави модерна, стабилна и разбира се, търсена.

 

 

 

 

Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”
град Видин – ВАШАТА ГИМНАЗИЯ

              62 години ПГТ”Михалаки Георгиев” е училище с дух, традиции и атмосфера, което разпръсква искрите на знанието, родолюбието и мъдростта в старопрестолния ни град.

  Обръщайки се назад във времето и разлиствайки летописните страници, откриваме облика на едно учебно заведение с традиции и престиж, училище на знанието, творчеството и професионализма.

  Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” е сред най-предпочитаните в областта и региона. Над  6800 са възпитаниците на гимназията и над 1000 завършилите курсове за квалификация на безработни лица. Училището предлага и действително осигурява качествена професионална подготовка на кадри в областта на туризма и възможността да се разширява обучението и по други  професии в тази най-динамична в своето развитие област както в световен, така и в национален и регионален план. ПГТ ”Михалаки Георгиев” разполага с много добра МТБ, която непрекъснато се обогатява: административен офис, три компютърни кабинета, обзаведена хотелска стая, две учебни кухни и учебен бар. Училището има сключени договори за съвместна дейност с 5 хотелски комплекса.

  Училището работи по много национални и европейски проекти и програми, насочени както към подобряване на качеството на образованието, така и към стаж на реални работни места: курортен комплекс „Златни пясъци”, производствен стаж в Испания, многостранен обмен в областта на туризма и социалните дейности по програма „Коменски” в страни като Франция, Германия и Англия.
  За достойната професионална реализация на учениците от ПГТ”Михалаки Георгиев” принос имат и проектите към МОН- „Твоят час”, „Ученически практики”, „Нова възможност за моето бъдеще”, „Управление за ефективно професионално образование” и др.

  Станете част от сплотения общоучилищен колектив на Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” – град Видин. Станете част от нас, за да имате бъдеще и конкурентни предимства в България, Европа и света.