БЮДЖЕТ

 

- Бюджет за 2020 година IIро тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Бюджет за 2020 година Iво тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Утвърден от МОН бюджет за 2020г. Виж тук...

 

 

- Бюджет за 2019 година IIIто тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Бюджет за 2019 година Iво тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Утвърден от МОН бюджет за 2019г. Виж тук...

 

 

- Бюджет за 2018 година IIIто тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Бюджет за 2018 година Iво тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Утвърден от МОН бюджет за 2018г. Виж тук...

 

 

- Бюджет за 2017 година план и отчет за деветмесечие 2017г на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук...

 

- Бюджет за 2017 година VIто тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Бюджет за 2017 година Iво тримесечие на ПГТ "Михалаки Георгиев" Виж тук....

 

- Бюджет за 2017 година Виж тук....

 

 

Изпълнение на бюджет за 2016 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

-Бюджет за деветмесечието на 2016г. Виж тук... 

 

-Бюджет за шестмесечието на 2016г. Виж тук... 

 

-Бюджет за тримесечието на 2016г. Виж тук... 

 

- Бюджет за 2016 година Виж тук....

 

- Бюджет за 2016 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

- Бюджет за 2015 година на ПГТ "Михалаки Георгиев"- план и отчет. Виж тук...

 

- Бюджет за 2015 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

Изпълнение бюджет I-во тримесечие Виж тук...

 

Изпълнение бюджет шестмесечие Виж тук...

 

Изпълнение бюджет деветмесечие Виж тук...

 

 

- Бюджет за 2014 година на ПГТ "Михалаки Георгиев" . Виж тук...