Настоятелство

 

СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА

ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН

 

 

Управителен съвет:

Председател:

 

Членове:

* Цветанка Найденова

* Цветана Станкова

* Женя Вълчева

* Мирослава Йорданова

 

 

Контакти:

 

гр. Видин, 3700,

 

ул. "Гладстон" №42

 

СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА

ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН

 

 

За мнения и въпроси не се колебайте да пишете на е-mail:


pgt_nastoqtelstvo_vd@abv.bg

 

 

тел.: 0879887352

 

 

 

 

Публикувано на 08.03.2017г.

 

ПОКАНА

Училищното настоятелство при Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” град Видин

 

            Любезно кани своите членове на Общо събрание на настоятелството, което ще се проведе 16.03.2017г. от 12.30 ч. в учителската стая на  ПГТ ”Михалаки Георгиев” град Видин. Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Отчет на работата на настоятелството.
2.Годишен финансов отчет за 2016год.
3.Разни.

 

 

                                       Председател на Училищното настоятелство

 

 

Публикувано на 12.04.2016г.

 

ПОКАНА

Училищното настоятелство при Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” град Видин

 

            Любезно кани своите членове на Общо събрание на настоятелството, което ще се проведе 21.04.2016г. от 16.00 ч. в учителската стая на  ПГТ ”Михалаки Георгиев” град Видин. Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Отчет на работата на настоятелството.
2.Годишен финансов отчет за 2015год.
3.Разни.

 

 

                                       Председател на Училищното настоятелство