Обществен съвет

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

в ПГТ "Михалаки Георгиев" е избран на учредително събрание

с протокол №1 на 1.ХII.2016г.

 

Състав на общественият съвет:

 

Председател: Ангел Донкин- финансиращ орган

 

и членове:

 

Красимир Кирилов - работодател

 

Янина Павлова - родител

 

Мариана Гарева - родител

 

Цветана Станкова - родител

 

 

Протокол №1/01.12.2016г. Виж тук...