Полезни връзки

 

 

Министерство на образованието и науката: http://www.minedu.government.bg/

 

Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg/socialno-podpomagane

 

Регионално управление на образованието – гр.Видин, http://rio-vidin.org/