Новини


 

Посетете ни във Facebook

 

ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

Новини

1, 2, 3, 4, 5

 

 

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ От учебната 2019/2020 г. ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин започна работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. .

 

Европейска седмица на професиите в ПГТ "Михалаки Георгиев"

Виж тук...

 

 

Заповед на г-н Кирил Ананиев -Министър на здравеопазването Виж тук...

 

 

Уважаеми ученици и родители,

От 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на новото седмично разписание.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Комуникацията ще се осъществява чрез създадените групи в Messenger.

Кампанията за организиране на ДЗИ сесия май-юни продължава,съгласно указаните срокове. Заявления за явяване на ДЗИ се приемат онлайн на електронната поща на училището до 20.03.2020 г.

Вярвам,че заедно ще се справим и с това ново предизвикателство.

Директор: Евлогия Манджукова
.

 

 

Галин Богомилов Горанов, ученик в Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" гр. Видин, XIIг kлас, се представи отлично на кулинарното състезание към Unichef на 09.11.2018 г. по време на SIHRE - 2018 в гр. София. Да му пожелаем нови успехи!.

 

 

Публикувано на 04.11.2018г.

 

Галин Горанов финалист на кулинарно състезание Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.06.2018г.

 

Хайде да прочетем през лятото! Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.06.2018г.

 

Съобщение

На 04.07.2018г. от 13.00ч. ще се проведе общо събрание на
Училищно настоятелство при ПГТ „Михалаки Георгиев”

 

при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет на работата на настоятелството.
2. Избор на председател на настоятелството.
3.Избор на управителния съвет на настоятелството.
4.Разни.

 

Председател на Училищното настоятелство                                                                               

 

 

Публикувано на 18.06.2018г.

 

На вниманието на всички седмокластници, които ще кандидатстват в ПГТ „Михалаки Георгиев“


Комисията за приемане на документи на кандидатсващите ученици и записване на класираните, назначена със заповеди на директора № 934 / 11.04.2018г. и № 1231/ 13.06.2018г. ще работи съгласно графика за дейностите на МОН с работно време от 08:00 до 18:00 часа в работните дни от 20.06.2018г

 

 

Публикувано на 31.05.2018г.

 

В раздел "Учебен процес" - "Самостоятелна форма" е публикуван

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ
ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ (04.06.- 28.06.) 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА Виж тук....

 

 

Публикувано на 15.05.2018г.

 

Важно за учениците от Х-те класове!

 

В раздел "Национално външно оценяване" е качена информация за НВО

Х клас по Дигитална компетентност.Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.05.2018г.

 

Учениците, учителите и училищното ръководство
на ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин
имат удоволствието да Ви поканят
на тържеството по случай завършването  на випуск 2018.

Празникът ще се състои на 15.05.2018 г. от 10.00 ч.
 в  ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин.

За нас ще бъде чест да удостоите с присъствието си нашия празник!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 09.05.2018г.

 

 

 

Публикувано на 09.05.2018г.

В раздел Бюджет е публикуван бюджет за 2018г. I-во тримесечие. Виж тук...

 

 

Публикувано на 05.05.2018г.

 

ВАЖНО за учениците от минали години!

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС МИНАЛИ ГОДИНИ. Виж тук...

 

 

Публикувано на 25.04.2018г.

 

 

 

Публикувано на 23.04.2018г.

 

Публикувани са дейности по проект "Твоят час" Виж тук...

 

 

Публикувано на 11.04.2018г.

 

В раздел "БЮДЖЕТ" е публикуван утвърден бюджета за 2018г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 10.04.2018г.

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

- ПУБЛИКУВАНИ СА ЗАПОВЕД №887 /27.03.2018г.

- ПУБЛИКУВАН Е ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВТОРА СЕСИЯ /13.04.2018 - 20.04.2018г./за 2017/2018 учебна година. Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.03.2018г.

 

„Искам да знам какво ям!“ - 19.03-23.03.2018г

 

Група ученици от ПГТ „М. Георгиев“ участват в мобилност в гр. Крайова /Румъния/ по проект, свързан със здравословното хранене -„Искам да знам какво ям!“ по програма „Еразъм +“.

Дискутирани теми: Фактори, които влияят върху начина на хранене при младежите; Здравословни хранителни навици; Ролята на семейството за формиране на култура на храненето; Последствия от нездравословното хранене – булимия, анорексия;

Учениците от Колежа по хранително-вкусова промишленост в гр. Крайова представиха традиционни за румънската кухня ястия.

 

 

Публикувано на 22.03.2018г.

 

- Благодарствена грамота на ПГТ "М.Георгиев" от Химикотехнологичен и металургичен университет"-София Виж тук...

- Протокол от състезанието по Природни науки проведено на 23.02.2018г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 20.03.2018г.

 

Скръбна вест

Напусна ни нашата приятелка и колежка Елка Георгиева.
Обичаме те Ели, ще бъдеш винаги част от нас.
От колектива на ПГТ "Михалаки Георгиев"

 

 

Публикувано на 14.03.2018г.

 

В раздел "Профил на купувача" е публикуван договор за охрана в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 12.03.2018г.

 

В раздел ПРИЕМ е публикуван приема за учебната 2018-2019 година в ПГТ "М. Георгиев"-Видин. Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.03.2018г.

 

На сайта на РУО Видин е публикувана информация за учениците от 12те класове за държа

вните зрелостни изпити. Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.02.2018г.

 

 

 

Честита Баба Марта!

 

С пожелание за Здраве, Щастие, Късмет, Сбъднати Мечти и Успех навред!

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 16.02.2018г.

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

- ПУБЛИКУВАНИ СА ЗАПОВЕД № 709/15.02.2018г.

- ПУБЛИКУВАН Е ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВТОРА СЕСИЯ за 2017/2018 учебна година. Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 15.02.2018г.

 

Представителна изява по проект „Твоят час”

 

Представителна изява по проект „Твоят час”- Организиране и провеждане на мероприятие извън заведение за хранене и развлечения. Клуб "Кетъринг" с ръководител г-жа Аксиния Петрова • меню – всички асортименти приготвени от участници в клуба; •дата на мероприятието – 14.02.2018 г.; •място на мероприятието – П Г Т „Михалаки Георгиев”; •час на мероприятието –16.00 часа; •брой на гостите – неуточнен; •форма на обслужване – самообслужване; •развлекателна програма – Презентации на тема „Трифон Зарезан – ден на лозаря” и „св.Валентин” представени от Глория и Светлана от 12 а клас и доклади на същата тема представени от Александър от 12 а клас и Емил от 11 б клас.

 

Телевизия "Видин"

 

 

 

 

 

Публикувано на 14.02.2018г.

 

102 години от смъртта на Михалаки Георгиев

 

„И за млади и за стари

През живота труден,

От всички божи твари,

Човекът е най- чуден!“

 

Тези прекрасни стихове са на учителя, поета, учения, публициста, дипломата Михалаки Георгиев. Днес, 14 февруари, Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ отбелязва 102 години от смъртта на бележития наш съгражданин, за когото с гордост можем да кажем – строител на нова България. Със своите дарби и заложби той се нарежда сред първите наши книжовници и будители от национално и местно значение, удостоен е с редица държавни награди и с най-святото и рядко срещано нещо днес - любовта на народа. Виж тук...

 

 

Публикувано на 30.01.2018г.

 

В раздел "Учебен процес", "Седмично разписание" е публикувана седмичната програма за втори учебен срок на учебната 2017/2018 година. Виж тук...

 

 

Публикувано на 25.01.2018г.

 

В раздел "Учебен процес", "ДИ по професионална подготовка" е публикуван график за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация. Виж тук...

 

 

Публикувано на 24.01.2018г.

 

Със заповед РД-02-11-51/24.01.2018г. на Кмета на Община Видин 25 и 26 януари се обявяват

за неучебни дни.
Учениците да се явят на училище на 29.01.2018г. съгласно седмичното разписание.

 

 

Публикувано на 22.01.2018г.

 

В раздел "Профил на купувача" е публикуван договор за поставяне на автомат за кафе /без кофеин/ в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.01.2018г.

 

В раздел "Учебен процес" - "Седмично разписание" е публикувано седмичното разписание за учениците на индивидуална форма на обучение. Виж тук...

 

 

Публикувано на 9.01.2018г.

 

В раздел "Национално външно оценяване" съгласно  Заповед на МОН № РД09-4131/29.08.2017г
и план на МО “Математика, информатика и информационни технологии” за учебната 2017/2018 година и във връзка с провеждане на национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности в Х клас на 11-15 юни 2018г са качени заповед, списъци и графици. Виж тук...

 

 

Публикувано на 9.01.2018г.

В раздел "Профил на купувача" са публикувани договори за доставки на хранителни продукти и напитки в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 3.01.2018г.

 

Победител в проекта "Дарявай докато четеш" е ученичката от 8а клас Нина Кирилова от ПГТ "М. Геооргиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 3.1.2018г.

 

График за провеждане изпити от задочна форма на обучение - 17-19.01.2018г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.12.2017г.

 

Информация за януарска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма. Виж тук...

 

 

Публикувано на 19.12.2017г.

 

 

 

Публикувано на 01.12.2017г.

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

- ПУБЛИКУВАНИ СА ЗАПОВЕД № 298 И ЗАПОВЕД №299

- ПУБЛИКУВАН Е ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА СЕСИЯ /04.12.2017г.-06.12.2017г./ за 2017/2018 учебна година. Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 22.11.2017г

 

Диплома STAI DREPT! се се присъжда на ПГТ "Михалаки Георгиев" Видин за участие в проект за двустранна мобилност "Стой прав" -2016-3-RO01-KA105-035473 по програма Еразъм +. Виж тук...

 

 

Публикувано на 25.10.2017г

 

Възпоменателен турнир по шах за стипендията "Александър Добрев" Виж тук...

 

 

Публикувано на 23.10.2017г

 

В раздел "БЮДЖЕТ" е публикуван плана и отчета за деветмесечие 2017г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.10.2017г

 

В периода 16-20 октомври 2017 година ПГТ"Михалаки Георгиев" е домакин на ученици и учители от Турция, Румъния и Италия по проект „Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“. Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.09.2017г

 

В секция "Профил на купувача" са публикувани договор за извършване на медицински прегледи на учениците, кандидатстващи в ПГТ "Михалаки Георгиев" за учебната 2017/2018 година и договор за доставка на въглища. Виж тук...

 

 

Публикувано на 08.09.2016г

 

Отново на училище!


 - Информация за новоприетите ученици от 8 и 9 клас за 14.09.2017г.! Виж тук...


- Информация за откриване на новата 2017/2018 учебна година! Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 08.09.2017г.

 

В раздел "Учебен процес" са публикувани СПИСЪЦИТЕ на учебници по класове за учебната 2017/2018 година.

Важно! Учениците от 8 клас, ще се обучават по НОВИ учебни програми и НОВИ учебници, издадени през 2017. Не купувайте стари учебници!!!

Виж тук...

 

 

Публикувано на 24.08.2017г.

 

Важно за учениците, които ще се явяват на ДЗИ август-септември сесия: Служебните бележки за допускане до изпита ще се раздават на 25 август /петък/ от 12:00 до 17:30 часа в ПГТ "М. Георгиев".

 

 

Публикувано на 06.07.2017г.

 

Едно много качествено и добре поднесено обучение на тема: "Практики, методи и стратегии за преодоляване на стреса в училище". Благодарим на ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ" ГР. СОФИЯ, ПРОФ. ТОДОР МИШЕВ И ДОЦ. Д-Р ПЕПА МИТЕВА. БЛАГОДАРИМ НА Г-ЖА ЕВЛОГИЯ МАНДЖУКОВА ЗА ГОСТОПРИЕМСТВОТО И НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЗА УЧАСТИЕТО!!Виж тук...

 

 

Публикувано на 30.05.2017г.

 

Весела ваканция!

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Тържествена церемония по връчване на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на Випуск 2017!Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Резултати от Национално външно оценяване по дигитални компетентности Х клас. Виж тук...

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Отпътуване и участие на трима ученици и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин в град Питещи, Румъния за периода от 28.05.2017 до 02.06.2017 година по проект по програма „Еразъм +“,"Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“ Виж тук...

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

В секция "Информация за родителите" е публикувано писмото от г-жа Виктория Тахова - заместник-изпълнителен директора на Агенцията за социално подпомагане и приложениията: Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за работа с деца на улицата.Виж тук...

 

 

Публикувано на 15.05.2017г.

 

 

 

Публикувано на 12.05.2017г.

 

Публикувана е заповед и график  за тренировъчните сесии в периода 29-02.06.2017г.и за провеждане на национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в периода 12-16.06.2017г.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.05.2017г.

 

Ден на самоуправлението в ПГТ „Михалаки Георгиев“

 

 

Публикувано на 09.05.2017г.

 

9 май - Ден на Европа

 

Изложба на тема „Мултикултурна Европа“ и дискусия: „Колко добре познавам Европа и европейските ценности?“ с ученици от десетите класове.

 

 

 

Публикувано на 28.04.2017г.

 

58 години Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“


Празник на българските традиции, празник на творчеството и талантите, празник на духа, празник на младостта!


„Хубост за бъдни векове“


Под този надслов ученици от професионалната гимназия, облечени в красиви национални носии разкриха магията на българската музика и народните хора.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

„Видинските кметове – строители на съвременен Видин“


Представяне на резултат от проектна изследователска дейност в часовете по история от 11а клас с ръководител старши учител Л. Добрев.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

Дни на отворени врати в ПГТ „Михалаки Георгиев“


Ученици от група за подпомагане „Общувай грамотно“ и „Слово“ по проект „Твоят час“ представиха живота и делото на Михалаки Георгиев с презентация във фоайето на гимназията. Най-любознателните и наблюдателните се отличиха в тематичната викторина.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

Спортен празник в ПГТ „Михалаки Георгиев“ в Дните на отворени врати в гимназията.


Ученици от видински училища - ОУ “Иван Вазов”, СУ “Петко Рачов Славейков”, СУ “Любен Каравелов” и ПГТ „М. Георгиев“, демонстрираха спортни умения по тенис на маса, футбол на малки вратички, шах; физическа издръжливост и спортсменство.


След приятелските игри всички имаха възможност да дегустират приготвените от ученици любими десерти.


Гостите на празника – ученици, родители, учители, оцениха сладкарските умения на участниците в кулинарното състезание чрез гласуване и определиха победителите:


I-во  място – Иван Павлов
II-ро място – Василена Димитрова
III-то място – Цветан Цветанов


На 28.04.2017 празникът в ПГТ „Михалаки Георгиев“ продължава с хоротека в двора на училището.


ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 

Публикувано на 20.04.2017г.

 

Изпълнение на бюджет за 2017 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.03.2017г.

 

Отпътуване и участие на двадесет ученици от професионални направления "Хотелиерство", "Ресторантьорство и кетъринг" и "Готвач" и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин на практическо обучение в град Гранада, Испания за периода от 25.03.2017 до 16.04.2017 година по проект по програма „Еразъм +“,„СТАЖ ЗА КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ“,ДОГОВОР НОМЕР 2016-1-BG01-KA102-022992 Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.03.2017г.

 

Отпътуване и участие на трима ученици от 9а и 9б клас и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин по проект по програма "Еразъм+", сектор „Училищно образование“, "Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“,№ 2016-1-RO01-KA219-024675_2 в гр. Манавгат, Анталия, Турция за периода от 18.03.2017 до 24.03.2017г. Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 22.02.2017г.

 

Ученици от ПГТ „М. Георгиев“ за поредна година отбелязаха Международният ден за борба с тормоза в училище. Под мотото  „УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ“ бяха проведени различни дейностти и инициативи.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.02.2017г.

 

Публикуван е графика за провеждане на ДИ за придобиване на втора и трета степен Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.02.2017г.

 

Публикувана е Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация и провеждане на ДЗИ през учебната 2016/2017 година Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.02.2017г.

 

Изпълнение на бюджет за 2016 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 30.01.2017г.

 

Публикувано е седмичното разписание за втория срок на учебната 2016/2017 година. Виж тук...

 

 

Публикувано на 23.01.2017г.

 

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПГТ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен".

 

Виж тук...

 

 

Публикувано на 18.01.2017г.

 

От 19 януари 2017г нормални учебни занятия в Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин, поради достигане на температура в класните стаи, необходима за нормално провеждане на часовете. Начало на учебните занятия за: първа смяна - 07.30 часа; втора смяна - 13.10 часа.Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.01.2017г.

 

Промяна в часовия график за провеждане на учебните занятия в Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин, в периода от 18.01 до 21.01.2017г., поради нарушен температурен режим в класните стаи.Виж тук...

 

 

Публикувано на 16.01.2017г.

 

Публикувана е заповед на директора и графика за пробният изпит по НВО дигитални компетентности. Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.01.2017г.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ:


Вторник-10.01.2017година със заповед на директора на училището е обявен за неучебен.
Учебните занятия ще започнат на 11.01.2017 от 08:30 часа с нов график учебен процес: часове по 35 минути, голямо междучасие 15 минути, малки междучасия по 5 минути. Прикачвам и графика с променените часове. Валиден е до края на седмицата. Виж тук...

 

 

Публикувано на 06.01.2017г.

 

Публикуван е графикът за изпити самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2016-2017.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 04.01.2017г.

 

Съобщение за учениците:
По решение на МОН 5 и 6 януари 2017г. са неучебни дни за цялата страна.Учениците трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник).


http://www.mon.bg/?go=news

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Публикувано на 25.01.2018г.

 

В раздел "Учебен процес", "ДИ по професионална подготовка" е публикуван график за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация. Виж тук...

 

 

Публикувано на 24.01.2018г.

 

Със заповед РД-02-11-51/24.01.2018г. на Кмета на Община Видин 25 и 26 януари се обявяват

за неучебни дни.
Учениците да се явят на училище на 29.01.2018г. съгласно седмичното разписание.

 

 

Публикувано на 22.01.2018г.

 

В раздел "Профил на купувача" е публикуван договор за поставяне на автомат за кафе /без кофеин/ в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.01.2018г.

 

В раздел "Учебен процес" - "Седмично разписание" е публикувано седмичното разписание за учениците на индивидуална форма на обучение. Виж тук...

 

 

Публикувано на 9.01.2018г.

 

В раздел "Национално външно оценяване" съгласно  Заповед на МОН № РД09-4131/29.08.2017г
и план на МО “Математика, информатика и информационни технологии” за учебната 2017/2018 година и във връзка с провеждане на национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности в Х клас на 11-15 юни 2018г са качени заповед, списъци и графици. Виж тук...

 

 

Публикувано на 9.01.2018г.

В раздел "Профил на купувача" са публикувани договори за доставки на хранителни продукти и напитки в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 3.01.2018г.

 

Победител в проекта "Дарявай докато четеш" е ученичката от 8а клас Нина Кирилова от ПГТ "М. Геооргиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 3.1.2018г.

 

График за провеждане изпити от задочна форма на обучение - 17-19.01.2018г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 28.12.2017г.

 

Информация за януарска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма. Виж тук...

 

 

Публикувано на 19.12.2017г.

 

 

 

Публикувано на 01.12.2017г.

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

- ПУБЛИКУВАНИ СА ЗАПОВЕД № 298 И ЗАПОВЕД №299

- ПУБЛИКУВАН Е ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА СЕСИЯ /04.12.2017г.-06.12.2017г./ за 2017/2018 учебна година. Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 22.11.2017г

 

Диплома STAI DREPT! се се присъжда на ПГТ "Михалаки Георгиев" Видин за участие в проект за двустранна мобилност "Стой прав" -2016-3-RO01-KA105-035473 по програма Еразъм +. Виж тук...

 

 

Публикувано на 25.10.2017г

 

Възпоменателен турнир по шах за стипендията "Александър Добрев" Виж тук...

 

 

Публикувано на 23.10.2017г

 

В раздел "БЮДЖЕТ" е публикуван плана и отчета за деветмесечие 2017г. Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.10.2017г

 

В периода 16-20 октомври 2017 година ПГТ"Михалаки Георгиев" е домакин на ученици и учители от Турция, Румъния и Италия по проект „Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“. Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.09.2017г

 

В секция "Профил на купувача" са публикувани договор за извършване на медицински прегледи на учениците, кандидатстващи в ПГТ "Михалаки Георгиев" за учебната 2017/2018 година и договор за доставка на въглища. Виж тук...

 

 

Публикувано на 08.09.2016г

 

Отново на училище!


 - Информация за новоприетите ученици от 8 и 9 клас за 14.09.2017г.! Виж тук...


- Информация за откриване на новата 2017/2018 учебна година! Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 08.09.2017г.

 

В раздел "Учебен процес" са публикувани СПИСЪЦИТЕ на учебници по класове за учебната 2017/2018 година.

Важно! Учениците от 8 клас, ще се обучават по НОВИ учебни програми и НОВИ учебници, издадени през 2017. Не купувайте стари учебници!!!

Виж тук...

 

 

Публикувано на 24.08.2017г.

 

Важно за учениците, които ще се явяват на ДЗИ август-септември сесия: Служебните бележки за допускане до изпита ще се раздават на 25 август /петък/ от 12:00 до 17:30 часа в ПГТ "М. Георгиев".

 

 

Публикувано на 06.07.2017г.

 

Едно много качествено и добре поднесено обучение на тема: "Практики, методи и стратегии за преодоляване на стреса в училище". Благодарим на ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ" ГР. СОФИЯ, ПРОФ. ТОДОР МИШЕВ И ДОЦ. Д-Р ПЕПА МИТЕВА. БЛАГОДАРИМ НА Г-ЖА ЕВЛОГИЯ МАНДЖУКОВА ЗА ГОСТОПРИЕМСТВОТО И НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЗА УЧАСТИЕТО!!Виж тук...

 

 

Публикувано на 30.05.2017г.

 

Весела ваканция!

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Тържествена церемония по връчване на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на Випуск 2017!Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Резултати от Национално външно оценяване по дигитални компетентности Х клас. Виж тук...

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

Отпътуване и участие на трима ученици и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин в град Питещи, Румъния за периода от 28.05.2017 до 02.06.2017 година по проект по програма „Еразъм +“,"Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“ Виж тук...

 

 

Публикувано на 29.05.2017г.

 

В секция "Информация за родителите" е публикувано писмото от г-жа Виктория Тахова - заместник-изпълнителен директора на Агенцията за социално подпомагане и приложениията: Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за работа с деца на улицата.Виж тук...

 

 

Публикувано на 15.05.2017г.

 

 

 

Публикувано на 12.05.2017г.

 

Публикувана е заповед и график  за тренировъчните сесии в периода 29-02.06.2017г.и за провеждане на национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в периода 12-16.06.2017г.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.05.2017г.

 

Ден на самоуправлението в ПГТ „Михалаки Георгиев“

 

 

Публикувано на 09.05.2017г.

 

9 май - Ден на Европа

 

Изложба на тема „Мултикултурна Европа“ и дискусия: „Колко добре познавам Европа и европейските ценности?“ с ученици от десетите класове.

 

 

 

Публикувано на 28.04.2017г.

 

58 години Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“


Празник на българските традиции, празник на творчеството и талантите, празник на духа, празник на младостта!


„Хубост за бъдни векове“


Под този надслов ученици от професионалната гимназия, облечени в красиви национални носии разкриха магията на българската музика и народните хора.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

„Видинските кметове – строители на съвременен Видин“


Представяне на резултат от проектна изследователска дейност в часовете по история от 11а клас с ръководител старши учител Л. Добрев.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

Дни на отворени врати в ПГТ „Михалаки Георгиев“


Ученици от група за подпомагане „Общувай грамотно“ и „Слово“ по проект „Твоят час“ представиха живота и делото на Михалаки Георгиев с презентация във фоайето на гимназията. Най-любознателните и наблюдателните се отличиха в тематичната викторина.

 

 

Публикувано на 27.04.2017г.

 

Спортен празник в ПГТ „Михалаки Георгиев“ в Дните на отворени врати в гимназията.


Ученици от видински училища - ОУ “Иван Вазов”, СУ “Петко Рачов Славейков”, СУ “Любен Каравелов” и ПГТ „М. Георгиев“, демонстрираха спортни умения по тенис на маса, футбол на малки вратички, шах; физическа издръжливост и спортсменство.


След приятелските игри всички имаха възможност да дегустират приготвените от ученици любими десерти.


Гостите на празника – ученици, родители, учители, оцениха сладкарските умения на участниците в кулинарното състезание чрез гласуване и определиха победителите:


I-во  място – Иван Павлов
II-ро място – Василена Димитрова
III-то място – Цветан Цветанов


На 28.04.2017 празникът в ПГТ „Михалаки Георгиев“ продължава с хоротека в двора на училището.


ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 

Публикувано на 20.04.2017г.

 

Изпълнение на бюджет за 2017 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.03.2017г.

 

Отпътуване и участие на двадесет ученици от професионални направления "Хотелиерство", "Ресторантьорство и кетъринг" и "Готвач" и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин на практическо обучение в град Гранада, Испания за периода от 25.03.2017 до 16.04.2017 година по проект по програма „Еразъм +“,„СТАЖ ЗА КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ“,ДОГОВОР НОМЕР 2016-1-BG01-KA102-022992 Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.03.2017г.

 

Отпътуване и участие на трима ученици от 9а и 9б клас и двама преподаватели от ПГТ "Михалаки Георгиев" град Видин по проект по програма "Еразъм+", сектор „Училищно образование“, "Европейски училища без стереотипи популяризиращи европейската интеркултуралност“,№ 2016-1-RO01-KA219-024675_2 в гр. Манавгат, Анталия, Турция за периода от 18.03.2017 до 24.03.2017г. Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 22.02.2017г.

 

Ученици от ПГТ „М. Георгиев“ за поредна година отбелязаха Международният ден за борба с тормоза в училище. Под мотото  „УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ“ бяха проведени различни дейностти и инициативи.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.02.2017г.

 

Публикуван е графика за провеждане на ДИ за придобиване на втора и трета степен Виж тук...

 

 

Публикувано на 13.02.2017г.

 

Публикувана е Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация и провеждане на ДЗИ през учебната 2016/2017 година Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.02.2017г.

 

Изпълнение на бюджет за 2016 година на ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 30.01.2017г.

 

Публикувано е седмичното разписание за втория срок на учебната 2016/2017 година. Виж тук...

 

 

Публикувано на 23.01.2017г.

 

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ПГТ "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен".

 

Виж тук...

 

 

Публикувано на 18.01.2017г.

 

От 19 януари 2017г нормални учебни занятия в Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин, поради достигане на температура в класните стаи, необходима за нормално провеждане на часовете. Начало на учебните занятия за: първа смяна - 07.30 часа; втора смяна - 13.10 часа.Виж тук...

 

 

Публикувано на 17.01.2017г.

 

Промяна в часовия график за провеждане на учебните занятия в Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" - Видин, в периода от 18.01 до 21.01.2017г., поради нарушен температурен режим в класните стаи.Виж тук...

 

 

Публикувано на 16.01.2017г.

 

Публикувана е заповед на директора и графика за пробният изпит по НВО дигитални компетентности. Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.01.2017г.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ:


Вторник-10.01.2017година със заповед на директора на училището е обявен за неучебен.
Учебните занятия ще започнат на 11.01.2017 от 08:30 часа с нов график учебен процес: часове по 35 минути, голямо междучасие 15 минути, малки междучасия по 5 минути. Прикачвам и графика с променените часове. Валиден е до края на седмицата. Виж тук...

 

 

Публикувано на 06.01.2017г.

 

Публикуван е графикът за изпити самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2016-2017.

Виж тук...

 

 

Публикувано на 04.01.2017г.

 

Съобщение за учениците:
По решение на МОН 5 и 6 януари 2017г. са неучебни дни за цялата страна.Учениците трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник).


http://www.mon.bg/?go=news

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5